pondělí 21. září 2015

Vzpomínky na prázdniny


Vzpomínky na prázdniny, to je název prvního tématu z naší pracovní čítanky pro 2. ročník „Lili a Vili ve světě čtení a psaní.“ V básni Jiřího Žáčka „U řeky“ jsme četli o věcech souvisejících s plavbou po řece i moři. Proto jsme si i my v hodině pracovních činností poskládali lodičky z novinového papíru. Pro ty, kteří tuto skládanku uměli, to byla zábava. Pro ostatní mnohdy nelehký úkol. V hodině výtvarné výchovy jsme pak k lodičkám vystřihli a nalepili z barevného papíru ještě vodní hladinu, oblohu, sluníčko a ptáky. Vznikla tak papírová koláž. Na nejzdařilejší práce se můžete podívat na nástěnce zde.